กล้องวงจรปิดเชียงใหม่ กล้องวงจรปิดเชียงใหม่ กล้องวงจรปิดเชียงใหม่ กล้องวงจรปิดเชียงใหม่ กล้องวงจรปิดเชียงใหม่ กล้องวงจรปิดเชียงใหม่

กล้องวงจรปิดเชียงใหม่

Search :
Member Login
   
กล้องวงจรปิดเชียงใหม่ แผนที่ร้าน
กล้องวงจรปิดเชียงใหม่ ติดต่อเรา
กล้องวงจรปิดเชียงใหม่ ขั้นตอนยืนยันการชำระเงิน
กล้องวงจรปิดเชียงใหม่ ทะเบียนพาณิชย์
 
กล้องวงจรปิดเชียงใหม่
 
กล้องวงจรปิดเชียงใหม่
กล้องวงจรปิดเชียงใหม่

GPS ติดตามตัว รุ่น GPS-007

GPS

MODEL-GPS-007
ขั้นตอนการทดสอบใช้งาน Application ของ GPS-007  มีดังนี้
1.ทำการ Signin ผ่าน browser โดยพิมพ์ URL ดังนี้ http://www.tdgws.com  
2.เลือกLanguageเป็น International(English) และพิมพ์ Username กับ Password ดังนี้      
                                                       User Name : azking-demo               
                                                       Password: 1234 

3.เมื่อทำการ Signin ระบบเข้ามาหน้าของแผนที่ (กรณีที่ต้องการเปลี่ยน Edit Group ให้พิมพ์ชื่อกลุ่มและชื่อย่อยในกลุ่ม)กดปุ่มรูปประแจ> เลือก Setup> ใส่ Country Code และ พิมพ์ Tracker Phone> กด Apply รอสักครู่...> กด OK 
4.กดปุ่มรูปประแจ แล้วเลือกSetup จากนั้นจะเปิดหน้าต่าง Device Setting ขึ้นมา ทำการกำหนดค่าดังนี้
  4.1ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อกับ GPS-007
  4.2กำหนด SMS ที่ต้องการ
  4.3กำหนด Emergency Setting เลือกรูปแบบการเตือนและข้อความแจ้งเตือนในกรณีที่เลือก SMS 
  4.3เลือก Voice Monitor โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับ GPs-007> กดปุ่ม Apply รอสักครู่...> 
     กด OK 
5.กด Account (จะอยู่ด้านบนขวามือของหน้าต่าง)พิมพ์ User name,Passwordและ Email> กด Apply>กด OK 
6.กดปุ่มรูปประแจ>Setup>พิมพ์ Tracker Name>กด Apply รอสักครู่...
7.กดปุ่มรูปประแจ>History>กำหนดค่า Limit แล้วกด Query จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลบันทึกการเดินทางของ 
GPS-007
8.เลือกข้อมูลที่ต้องการดูย้อนหลัง แล้วกด  Play
ดาวน์โหลดสเปค  http://www.azking.co.th/images/column_1285927364/GPS-007.pdf


 

       
 

 
         
 
 
 
 
Copyright © 2011 Winnetwork CCTV.